Jihomoravská krajská předsjezdová konference 2017

Konference se uskutečnila v pondělí 6.2.2017 ve školícím středisku Jihomoravského kraje za účasti předsedy RS ČR pana Dr. Zdeňka Pernese, náměstka hejtmana pro sociální věci a zdravotnictví pana Mgr. Marka Šlapala, zástupkyně SeniorPas paní Bc. Mariky Kreuzerové a 52 delegátů ze všech organizací, které sdružuje a zastupuje krajská Rada seniorů Jihomoravského kraje (KRS JmK).

Úvodní slovo našeho předsedy pana Dr. Pernese včetně jeho precizních statistických rozborů o životní úrovni našich seniorů se setkalo s velkým zájmem delegátů stejně jako následné vystoupení náměstka hejtmana pro sociální věci a zdravotnictví pana Šlapala a jeho ujištění delegátů konference o podpoře oprávněných seniorských požadavků a potřeb ze strany vedení Jihomoravského kraje. Vystoupení zástupkyně SeniorPas paní Kreuzerové potvrdilo komplexnost péče o seniory i v oblasti využití nabídky zvýhodněných kulturních a sportovních akcí.

Stávající předseda pan Milan Hemzal informoval o aktivitách, které krajská Rada seniorů Jihomoravského kraje vyvíjela v mezisjezdovém období 2013-2017 i co má v plánu na další období. Ocenil vynikající práci předchozího vedení pana Františka Špačka, které vytvořilo předpoklady pro vysokou úroveň práce a zdůraznil důležitost pečlivé přípravy aktivit formou rozpracování sjezdových úkolů jak do úrovně Jihomoravského kraje tak i statutárního města Brna. Jihomoravští senioři se zaměřili na obecnou bezpečnost, podporu celostátní Rady seniorů České republiky na zajištění výše důchodů tak, aby odpovídala celoživotní práci pro společnost a umožnila důstojný život, na spoluúčast seniorů na řízení a rozhodování na všech úrovních a na vybudování seniorského komunitního centra (SKC), které stále není a které stále víc chybí.

Zdůraznil nutnost využití potenciálu aktivních seniorů všemi formami, třeba i seniorskými stážemi ve vybraných úřadech, orgánech a/nebo i městských nebo krajských firmách. To je revoluční myšlenka, která dosud v Česku realizovaná nebyla, ale proč se jí vážně nezabývat, když nápadů a příkladů dobré praxe není nikdy dost!

Dále ocenil vynikající spolupráci s Policií České republiky i s Městskou policií Brno s tím, že je třeba pokročit od pasivní k aktivní formě spoluúčasti seniorů na zajišťování obecné bezpečnosti.

Zkritizoval nepochopitelný nezájem brněnských humanitních vysokých škol o opakované nabídky spolupráce učiněné ze strany seniorů i organizační nejednotnost, kapacitní nedostatečnost a nedostatečnou aktuálnost témat ze strany univerzit 3. věku.

Je potěšitelné vidět jak význam a důležitost seniorského segmentu vzrůstá. Senioři už nejsou jen babičky a dědečci – těmi samozřejmě jsou rádi taky! – ale stále víc se začínají prosazovat i jako aktivní spolubudovatelé lepší společnosti uvědomující si svoje poslání a morální odpovědnost předat zemi nastupujícím generacím spořádanou a zvelebenou. Posun ve společenském nahlížení na seniory není ani rychlý ani jednoduchý, ale nutný. A nedaří-li se dost rychle podle našich představ, hledejme chybu i u sebe…

Po volbách, ve kterých byl znovu zvolen stávající předseda pan Milan Hemzal a místopředseda pan František Špaček, následovala diskuse.

V diskusi převažovalo téma nadcházejících voleb 2017. Ty budou důležité pro další směřování naší země. Uvědomme si, že dva a půl milionu seniorů je ohromná síla, která má moc, ale i odpovědnost. Senioři mají v rukou rozhodnutí jestli naše budoucnost bude budoucností suverénní země a my a naši pokračovatelé budeme i nadále pány ve své zemi nebo jestli podlehneme diktátu Evropské unie ohrožujícímu národní státy a staneme se cizinci ve vlastním domě.

Proto je potřeba přijít k volbám a volit odpovědně jen takové a ne jiné politiky, kteří budou naše národní zájmy tvrdě a důsledně hájit a naši suverenitu za žádné špinavé peníze ani prebendy neprodají.

Předsjezdovou konferenci zakončilo poděkováním všem, kteří se na její úspěšné organizaci podíleli i delegátům stejně jako připomenutí všeho dobrého co pro nás naše ženy dělají a znamenají v souvislosti s nadcházejícím Mezinárodním dnem žen.