27 let Činnosti sdružení seniorů OSŽ

V březnu 1990 bylo založeno Sdružení seniorů OSŽ jako dílenský výbor č.7 celozávodního výboru OSŽ OSTRAVA hl.n. Mezi zakládajícími členy byl i první předseda tohoto sdružení pan Přibyla Vladislav, který se dožil v lednu 89 let.

Počet členů našeho sdružení seniorů se pohyboval mezi …….. 230-260 seniorů . Senioři odcházejí- umírají, ale také přicházejí noví a zapojují se do činnosti i někteří rodinní příslušníci našich seniorů. Mezi nejstaršími a nejmladšími seniory je již rozdíl jedné generace a podle toho se také musí připravovat celoroční plán, aby měl každý senior možnost si vybrat akci podle svého zájmu a zdravotního stavu.

Na kalendářní rok je plánováno 32 až 35 různých akcí a zájezdů. Každý měsíc se pak senioři scházejí vždy poslední úterý v měsíci a to v průměru 130 členů. Na každé schůzce se hodnotí akce, které se uskutečnily v daném měsíci. Senioři jsou rovněž informováni a to nejméně dva měsíce dopředu o dalších připravovaných akcích. Mimo plán mají senioři možnost navštěvovat také pravidelně divadelní představení. Náš výbor seniorů se snaží, aby zajistil seniorům pestrý program a ti, kteří mají zájem cestovat a poznávat nové věci tuto možnost mají. Naši senioři tak nemusejí vyhledávat akce tzv. šmejdů jenom proto, že jim někdo nabídl možnost cestovat a setkat se s vrstevníky. Na každé schůzce popřejeme a společně i zazpíváme všem, kteří v daném měsíci oslaví narozeniny. Minutou ticha rovněž vzpomeneme také na ty, kteří nás opustili.

V posledních čtyřech letech bylo naše sdružení seniorů ohodnoceno Krajskou radou seniorů Moravskoslezského kraje za příkladnou činnost „Čestným uznáním“

Dne 31.1 2017 se uskutečnily volby výboru a byl zvolen původní výbor doplněný o jednu novou mladší členku. V současnosti pracuje výbor sdružení seniorů v devítičlenném složení. Někteří senioři pracují ve výboru 15 a více let. V březnu také vzpomeneme na naši druhou předsedkyni seniorů, paní Květu Repkovou, která nás opustila náhle a neočekávaně před 13 lety ve věku nedožitých 61 let.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem členům výboru seniorů i členkám ZV OSŽ Ostrava , se kterými spolupracujeme za příkladnou spolupráci. Bez jejich vzájemné dobré spolupráce by nemohla být naše činnost tak kladně hodnocena. Věřím, že pokud nám to umožní zdravotní stav nepolevíme nikdo v obětavé činnosti pro naše seniory.

 Předs. sdružení seniorů OSŽ Ostrava hl.n

Helena ČIKLOVÁ

Plán akcí 2017