Za anděly do Úštěku

Za šuměním andělských křídel se rozjel mostecký KS č.2 v adventní čas do Úštěku.Centremturistiky města je malé historické jádro s mnoha zachovalými pozdně gotickými měšťanskými domy.

Čekání na let andělů ( 3 mladé odvážné dívky ) z kostela sv. Pavla a Petra využili členové klubu jednak k procházce tradičním vánočním jarmarkem, jednak k prohlídce čertovského muzea, na které se sešli důchodci a školní děti. Obě skupiny si rozuměly a s chutí si vychutnaly čertovskou atmosféru muzea. Andělský let byl odměnou za mrazivé čekání a všichni si během letu andělů pobroukávali vánoční písně, znějící náměstím.

Zahřátí svařáčky a grogy se seniorští kantoři přesunuli do opravené (r. 2011 ) synagogy a židovského muzea v Podolské ulici. Zde si mohli porovnat systém českého a židovského školství, na které je toto muzeum zaměřeno. A porovnávalo se.

Cestou do Mostu z Úštěku, památkové rezervace, která byla nejednou využita jako kulisa k filmům, se klub zastavil ještě v botanické zahradě v Teplicích, kde se zapojil i do vánočních dílen pro veřejnost.

Celodenní výlet se tradičně povedl a to i díky finanční podpoře Magistrátu města Mostu a krajské rady seniorů Ústeckého kraje. 

L. Blumenthalová