Odhalení desky RSmP a společenský večer v Plzni

Dne 16.12.2016 byla na domě čp. 5 v těsné blízkosti radnice na náměstí Republiky odhalena deska nedávno založené Rady Seniorů města Plzně (RSmP). Odhalení se účastnil předseda RSČR dr. Zd. Pernes a předseda RS PK p. L.Jochec a předseda RS partnerského města Regensburgu p. J.Moes. Kromě představitelů Odboru sociá lních služeb města Plzně se samozřejmě účastnili i členové Rad seniorů města Plzně i Plzeňského kraje a organizátoři Česko – Slovenských dnů v Plzni.

Akci odhalení desky RSmP moderoval předseda RSmP p. St.Tyšer, v krátkém proslovu ocenili založení RSmP předseda RS ČR, předseda RS PK a předseda RS v Řezně. A protože se před 246 lety v tento den narodil geniální skladatel Ludwig van Beethoven, zaznělo i několik tónů z jeho díla.

V rámci XIII. ročníku Česko – Slovenských dní proběhlo v podvečer 16.12.2016 tradiční společenské setkání s česko – slovenským programem v návštěvnickém centru Plzeňského Prazdroje. O dávných kořenech vzájemných vazeb mezi Čechy a Slováky pohovořil emeritní biskup plzeňský a přítomné pozdravila i představitelka velvyslanectví Slovenské republiky v Praze. Kromě jiného proběhlo také setkání vedoucích funkcionářů seniorských rad z německého Regensburgu, české Plzně a slovenské Žiliny.