Klub seniorů v Trutnově slavil

29. listopadu se dožil předseda Klubu seniorů v Trutnově, pan Miroslav Šafařík, neuvěřitelných devadesát roků. V čele klubu je 26 let a dnešní setkání bylo již 462. zasedání, jak tady těmto akcím říkají. Pan Šafařík pro seniory organizuje různé aktivity, např. přednášky, besedy s významnými osobnostmi, kulturní vystoupení, promítání z cest do dalekých zemí kam se většinou už nedostaneme, turistické vycházky apod. Naplňuje tak bezezbytku úsloví „aktivní senior-zdravý senior“.

Dnešní oslavu pro všechny připravily rodiny obou jeho synů a manželka, ve které má nezbytnou oporu. Mezi gratulanty byli žáci ZUŠ, další účinkující a zcela zaplněný sál Městského úřadu v Trutnově. Děkujeme panu Miroslavu Šafaříkovi za veškerou práci pro seniory, přejeme hodně pohody a zdraví.

KRS KHK