aF3593 [Výjezdní zasedání Krajské rady důchodců Královéhradeckého kraje]

aF3593

O autorovi Sandrad