Slovo předsedy RS ČR

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Vážené seniorky, Vážení senioři.

Jsou tomu dva měsíce, kdy jsem si Vás dovolil oslovit a informovat o předvolebních a volebních aktivitách Rady seniorů České republiky. Děkuji všem, kteří svoji občanskou povinnost splnili a blahopřeji předsedovi krajské Rady seniorů Jihočeského kraje JUDr. Bohumilu Bezemkovi ke zvolení krajským zastupitelem. Kromě krajských a senátních voleb bylo výše uvedené období pro seniory hektické také z jiných důvodů.

O dalších, zásadních tématech, si dovolím informovat. Velkou práci odvedla Rada seniorů České republiky při vyjednávání valorizace důchodů 2017 a také při oslavách Mezinárodního dne seniorů.

Podařilo se prosadit maximální možné navýšení, svoje poslání jsme splnili beze zbytku. U nejnižších starobních důchodů, které pobírá 7 090 osob, dojde k navýšení o 127 Kč. U nejvyšších důchodů, za které považujeme důchody nad 30 000 Kč a které pobírá 625 osob, dojde k navýšení o 716 Kč. A konečně u průměrného starobního důchodu, který ke konci září činil 11 456 Kč a na který k 31.1. 2016 nedosahovalo 924 339 osob, dojde k navýšení o 308 Kč.

Masové a perfektně připravené oslavy Mezinárodního dne seniorů letos poprvé uspořádaly všechny krajské rady seniorů. Z  21 oslav v krajských a dalších městech odešly spokojeny tisíce lidí. Předseda RS ČR v této souvislosti děkuje všem organizátorům, partnerské organizaci Sun Drive z Brna a také politikům, kteří seniorské oslavy výrazně podpořili.

Téměř tři roky trvala příprava zákona o sociálním bydlení, dne 27. září byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. Jde o významnou historickou událost o kterou RS ČR 10 let usilovala. Zákon je dobrý, původní požadavky Rady seniorů ČR akceptuje, další dva nové bylo přislíbeno akceptovat též.

Dalším zákonem, který má přímý vztah k seniorské populaci je velká novela zákona o sociálních službách včetně novel zákonů doprovodných. Navrhováno  je 256 změn, Rada seniorů požaduje obnovit původní výši příspěvku na péči v prvním stupni závislosti z 880 Kč na 2 000 Kč a také automatickou indexaci všech čtyř příspěvků pokud inflace od posledního navýšení přesáhne 5 procentních bodů (Vše na www.rscr.cz, složka – legislativní aktivity). A konečně poslední informací, která by Vás mohla zajímat, je opakované hlasování o novém mechanismu valorizace důchodů v důchodové komisi 1. prosince. Kritické stanovisko k červnovému selhání jsem Komisi sdělil. Rada seniorů ČR nadále požaduje současné nastavení valorizačního schéma přepracovat! A to tak, aby česká valorizace důchodů byla dokonalejší, ve vztahu k nízkopříjmovým skupinám seniorů spravedlivá a obdobně jako v některých okolních zemích také progresivnější. K dosažení těchto, pro seniorskou populaci zásadních cílů, jsme vypracovali dvě varianty.

Vážené seniorky a senioři. Děkuji Vám za pozornost, všem kteří nám píšete děkuji za podněty a spolupráci a do zbytku roku 2016 přeji vše dobré.

S úctou Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů ČR