Krajská Rada seniorů Zlínského kraje zve na přednášku spojenou s besedou

Prof.MUDr. Pavel Kalvach, CSc.

Prof.MUDr. Pavel Kalvach, CSc.

Tématem přednášky jsou cévní příhody mozkové, nejnovější poznatky a metody v prevenci, léčení a uplatňování nových metod při následném doléčování.

Přednášet a odpovídat na dotazy bude prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. z neurologické kliniky lékařské fakulty Karlovy university Praha, předseda zdravotní komise RS ČR a místopředseda mezinárodní seniorské organizace EURAG.
Akce se uskuteční 22. září 2016 ve 14:30 hodin v Baťově institutu ve Zlíně, v budově č. 15 (krajská knihovna), sál A v areálu bývalého podniku Svit.