Seminář předsedů krajských rad a předsedů revizních komisí

Ve dnech 9. a 10. listopadu se sešli předsedové krajských rad seniorů na dvoudenním semináři. Spolu s nimi přijeli i předsedové revizních komisí jednotlivých krajských rad, kteří měli svůj program.

Na programu byla například přednáška s názvem Plnění zastupitelské funkce krajských rad seniorů dle nastavených kompetencí krajských a městských samospráv, účastníci byli seznámeni s materiálem Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025, který prezentovala  Mgr. et Mgr. Magdalena Opletalová z MPSV, probíral se i výklad návrhu zákona o seniorech, který Rada seniorů připravila a diskutovalo se rovněž o stav jeho prosazování. Přítomní se setkali i s předsedou Svazu měst a obcí ČR s Ing. Františkem Luklem. O kvalitě života českých důchodců měřené spotřebou hovořil  předseda RS ČR Dr. Zdeněk Pernes a s aktuálním stavem projektu Senior Pas informovali zástupci společnosti Sun – Drive.

Jednotlivé prezentace najdete v přílohách.

Zastupitelská funkce KRS – seminář 2015
Prezentace_Sociální Bydleni_obce
Zákon o seniorech – PREZENTACE

prezentace spotřeba 2015
Prezentace senior Pas