Rada seniorů ČR bojuje za vyšší příspěvek na bydlení 2016

Rada seniorů ČR obdržela k připomínkování návrh nařízení vlády, kterým se nastavuje výše a progresivita tzv. příspěvku na bydlení pro rok 2016. Jde o důležitý právní předpis, který významným způsobem ovlivňuje finanční dostupnost nájemního bydlení seniorské populace. Návrh sice navrhuje meziroční růst příspěvku, ale zcela ignoruje letošní meziroční snížení, které bylo realizováno neoprávněně! Na neoprávněnost letošního snížení příspěvku Rada seniorů ČR důrazně upozorňovala již loni, cenový vývoj prokázal opodstatněnost našich požadavků. Spekulativní nastavení příspěvku na bydlení pro rok 2016 Rada seniorů odmítá a požaduje jeho přepracování.

Připomínky k normativním nákladům na bydlení 2016