Představitelé ČSSD pozorně naslouchají představitelům RS ČR [Jednání RS ČR s ČSSD]

Představitelé ČSSD pozorně naslouchají představitelům RS ČR

Představitelé ČSSD pozorně naslouchají představitelům RS ČR

O autorovi Sandrad