Jednání RS ČR s ČSSD

zamyšlený premiér

zamyšlený premiér

Rada seniorů ČR má podepsanou dohodu o spolupráci s několika politickými stranami, zastoupenými v Parlamentu poslanecké sněmovny ČR. K tradičním partnerům seniorského hnutí patří Česká strana sociálně demokratická.

Právě s jejími představiteli se sešlo kompletní vedení RS ČR na počátku června na pravidelném každoročním jednání se v Lidovém domě v Praze. V úvodu předseda RS ČR Dr. Zdeněk Pernes zhodnotil aktuální situaci seniorů v ČR, netajil se tím, že vítězství České strany sociálně demokratické v parlamentních volbách vnímala seniorská veřejnost jako pozitivní signál a samozřejmě očekávala, že vláda levicová se bude k seniorům chovat jinak a lépe než strany pravicové v předchozím období. V tomto smyslu se pak díval i na plnění dohod mezi RS ČR a ČSSD. A samozřejmě otevřel i otázku valorizace penzí 2016, připomněl nutnost zkvalitnění současného mechanismu valorizace penzí, který není dokonalý a spravedlivý. Zmínil i postavení RS ČR v důchodové komisi, kde by chtěl, aby zástupce sjednoceného seniorského hnutí měl hlasovací právo. Kriticky se vyjádřil i funkčnosti a rozšíření personálního obsazení RS ČR v radě vlády pro seniory a stárnutí populace. Na závěr apeloval na přítomné vedení ČSSD, aby se seznámilo a podpořilo návrh zákon o seniorech, který RS ČR vypracovala.

Po předsedovi Rady seniorů si vzal slovo premiér ČR a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. I on se zaměřil především na hodnocení. Připomněl, s čím šla jeho strana do voleb, shrnul, co se splnit ve vztahu  seniorské populaci splnit podařilo, a co se plní zatím částečně s ohledem na to, že ČSSD nevládne sama, ale je vázána i koaliční smlouvou. Upozornil také na možná rizika a obrat stavu v některých problémech zpět v případě, že by jeho strana v dalším období volby nevyhrála, jako příklad uvedl diskusi o znovuzavedení poplatků ve zdravotnictví.

Poté se slova ujali postupně všichni přítomní místopředsedové RS ČR. Začal první místopředseda ing. Oldřich Pospíšil. Ve své řeči apeloval znovu na prosazení statutu seniora jako chráněné osoby do českého právního řádu. Opět otevřel i otázku finanční podpory státu na týdenní relaxační pobyty seniorů dle slovenského vzoru. Jen pro úplnost dodejme, že na Slovensku funguje systém tak, že na týdenní poukaz v lázních přidává seniorům stát částku 50 eur. O podobný příspěvek bojuje ing. Pospíšil již dlouhá léta, diskutoval jej s několika ministry práce a sociálních věcí, obrátil se dokonce i na ministra zdravotnictví, byť dle slovenského vzoru to do gesce jeho ministerstva nepatří, i u východních sousedů je příspěvek hrazen z rozpočtu MPSV. Stejně tak již po několikáté vznesl dotaz na možnost získat pro seniorské hnutí peníze z evropských fondů. Z jeho úst zazněl i požadavek o zavedení náměstka pro seniory na MPSV. Poté žádal o zvážení možnosti obnovení 50 % slevy seniorské populace na železnici. Na závěr pak ještě navrhl, aby byl 1. říjen zařazen mezi Významné dny v České republice.

Ing. Milan Taraba mluvil na téma sociální bydlení a senioři. V tomto směru zmínil, že zákon o sociálním bydlení je oproti předpokládanému plánu. Vysvětloval také cenové mapy a místně obvyklé nájemné tak, jak je tomu v zahraničí. Na závěr pak otevřel otázku víceletého financování seniorských a proseniorských organizací.

Po něm hovořil Alois Malý o spolupráci Krajských rad seniorů s vedením krajských samospráv a otevřel ožehavé téma rozdílnosti finanční podpory. Vyzdvihl rovněž o bezpečnosti seniorů v regionech a závěrem se zmínil o seniorech a doplatcích na léky.

JUDr. Václav Roubal pak diskutoval na téma mezigenerační solidarity a nutnosti jejího budování a podporování.

Představitelé ČSSD na všechna daná témata posléze reagovali, vysvětlovali a navrhovali možná řešení. Nejčastěji samozřejmě mluvila Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí, do jejíž gesce spadala valná část diskutovaných témat.
Na schůzce bylo dohodnuto, že Rada seniorů osloví a projedná  s předsedy Babišem a Bělobrádkem valorizaci penzí 2016, sesumarizuje své požadavky v souvislosti s Mezinárodním dnem seniorů, projedná  a vysvětlí ministryni Marksové návrh zákona o seniorech a s poslankyní Maxovou projedná  podporu Koncepce a zákona o sociálním bydlení.