Zasedalo předsednictvo Rady seniorů

předsednictvo RS ČR

předsednictvo RS ČR

Na svém posledním zasedání v letošním roce se sešlo předsednictvo Rady seniorů ČR. V první části byla hlavním bodem zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu za tři čtvrtletí roku 2014. Ke zprávě podal Dr. Strnad stanovisko revizní komise Rady seniorů. Na základě jejího doporučení pak předsednictvo zprávu a výsledky hospodaření schválilo. Ve druhé části se velmi obsáhle věnovalo zejména hodnocení činnosti organizace v roce 2014. RS ČR uskutečnila například mezinárodní konferenci o kvalitě života Českých seniorů, zpracovala zákon o minimálním starobním důchodu, významně se podílela na znovuobnovení zrušené slevy na dani pracujícím důchodcům, prosadila plnohodnotnou valorizaci penzí pro rok 2015. Ve všech krajích zorganizovaly krajské rady důstojné oslavy Mezinárodního dne seniorů.

V organizačních záležitostech informoval předseda přítomné o činnosti a výsledcích důchodové komise, jejímž je členem. Seznámil předsednictvo s faktem, že RS ČR obdržela k připomínkování šest návrhů právních předpisů, z nichž je důležitý zejména návrh zákona o prokazování původu majetku a návrh nařízení vlády o nastavení sociální dávky – příspěvku na bydlení – pro rok 2015.

Dále představil obsah zpracovávané koncepce o sociálním bydlení. Rada seniorů má výhrady k uzavírání smluv na dobu určitou pro seniorskou populaci.

Do poloviny příštího roku zbývá RS ČR zpracovat návrh zákona o seniorské participaci. Dr. Pernes hodlá při jeho přípravě využít rakouského vzoru, neboť u našich jižních sousedů tento zákon již dlouhá léta existuje.

Předsednictvo se zabývalo plánem práce Kolegia na rok 2015 a plánem práce předsednictva na první pololetí roku 2015, oba plány posléze schválilo.

Diskuse se ani tentokráte nevyhnula událostem kolem hlavy státu. Předsednictvo opakovaně vyjádřilo podporu prezidentovi ČR Miloši Zemanovi a potažmo uvítalo i aktivity na jeho podporu.