Připomínky RS ČR k návrhu zákona o o prokazování původu majetku

Rada seniorů ČR obdržela k připomínkování návrh zákona o o prokazování původu majetku. Návrh je věcně a legislativně technicky zpracován kvalitně, jehož přijetí Rada vítá a podporuje. Za velký nedostatek ale považuje, že navrhovaný proces prokazování příjmů a majetku je zacílen pouze 10 roků zpětně. Rada seniorů ČR touto cestou požaduje prověřit příjmy a majetek všech 19 400 dolarových milionářů, občanů České republiky nikoliv za 10 ale celých 25 let.  Celé stanovisko RS ČR najdete v příloze.

Stanovisko k zákonu o prokazování původu majetku