Jak žijí senioři v regionech Jihočeského kraje

V pondělí 1. prosince 2014 se uskutečnilo pracovní setkání na téma „Jak žijí senioři v regionech Jihočeského kraje”, které uspořádala krajská rada seniorů ve spolupráci s vedením Jihočeského kraje. Setkání se zúčastnilo 60 zástupců z 22 seniorských organizací, které mají své zastoupení v krajské radě, a někteří individuální členové. Z představitelů kraje byli přítomni: Mgr. Ivana Stráská, první náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje, Mgr. Petr Sudenovský, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Mgr. Monika Hanzelyová, která má na starost plánování sociálních služeb. Odpovídali na dotazy, které vyplynuly z jednání. Jednotlivé příspěvky a následná diskuse ukázaly, že každá seniorská organizace má své specifické problémy, ale všechny spojuje otázka valorizace důchodů, náklady na bydlení a dostupnost zdravotní péče. Těmto tématům bylo věnováno nejvíce času.