Zasedala důchodová komise

V tomto týdnu opět zasedala Odborná komise pro důchodovou reformu. Poprvé za šest měsíců své existence řešila valorizaci důchodů. Předseda Rady seniorů ČR (stále nemá hlasovací právo) na jednání představil problematiku valorizace důchodů, její historii a nedokonalosti současného nastavení. Zároveň ve svém vystoupení komisi seznámil s názory prezidenta ČR Miloše Zemana a premiéra republiky Bohuslava Sobotky na valorizaci důchodů.
Chybné nastavení  z dob tzv. malé penzijní reformy přetrvalo dodnes. Stále jde o valorizaci technickou, s pevně nastaveným valorizačním schématem. Ve svém podrobném výkladu Zdeněk Pernes ukázal na nespravedlivé nastavení valorizačního schéma, které je založeno na obecném spotřebním koši domácností celkem, nikoliv na spotřebním  koši životních nákladů důchodců, které rostou rychleji. Pro odbornou diskusi k tématu připravil a okomentoval tabulku o rozdílech obecné inflace a životních nákladů důchodců za léta 2005 až 2013. Dále na příkladu valorizace důchodů 2014 a 2015 podrobně zdůvodnil nedokonalosti valorizačního schématu ve vztahu k jednotlivým příjmovým skupinám starobních důchodců. V závěru svého úvodního vystoupení navrhl nové valorizační schéma, a to základní výměru důchodů navyšovat plošně o růst životních nákladů důchodců a procentní výměru navyšovat procentuálně o nárůst 1/3 reálných mezd.
V následné diskusi zaujímali členové komise různá stanoviska k problému, byly vysloveny též obavy z případných důsledků nově navrženého schématu ve vztahu k  nivelizaci vyměřených důchodů a k rozhodnutí Ústavního soudu. Předseda odborné komise prof. Potůček upozornil, že MPSV dokončuje modelový výpočet nákladů plošné valorizace důchodů na penzijní systém. V závěru diskuse bylo konstatováno, že odborná diskuse k tématu byla úspěšně zahájena. Změna valorizačního schématu musí být systémová  a neměla by narušit stabilitu 1. pilíře penzijního sytému. Komise se  sjednotila na názoru, že valorizace musí být taková, aby vykryla alespoň  růst životních nákladů každému starobnímu důchodci. “Jde o slušný základ pro další diskusi,” uvedl prof. Potůček.