Ocenění kvality pro SON

Rada seniorů ČR gratuluje SON k ocenění CZECH MADE v rámci Programu Česká kvalita.

Sdružení nájemníků je jedna z organizací Rady seniorů ČR, která se aktivně účastní veškerého dění a která má v osobě ing. Milana Taraby – svého předsedy – zastoupení i ve vrcholných orgánech RS ČR.

Úspěch SON v Programu Česká kvalita svědčí o vysoké kvalitě služeb, které SON poskytuje. Výrobky a služby, které v programu uspějí, musí projít přísnými testy a prokázat svou nadstandardní kvalitu. Certifikát opravňující SON k užívání značky Česká kvalita převzal na slavnostním galavečeru předseda SON ing. Milan Taraba.

Sdružení nájemníků ČR v rámci veřejných služeb obdrželo značku CZECH MADE jako jediná organizace tohoto typu.  Ocenění převzal jeho předseda pan Milan Taraba.