Výjezdní zasedání Krajské rady seniorů PK v Klatovech

část náměstí v Klatovech

část náměstí v Klatovech

Prvořadým cílem výjezdního zasedání bylo v místních podmínkách posoudit možnost a účelnost založení Městské rady seniorů v Klatovech, obdobně jako před časem v Domažlicích.
První jednání v Klatovech, druhém největším městě Plzeňského kraje, proběhlo v zasedací síni starodávné radnice se starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem, který vysoce hodnotil činnost Klubu seniorů a krátce pohovořil o celkové situaci v Klatovech.
Předseda Krajské rady seniorů  Plzeňského kraje zdůraznil zastřešující roli Rady seniorů ČR na všech úrovních a okomentoval situaci v Domažlicích. Zdůraznil rovněž nezastupitelnou roli Rady seniorů při jednání s představiteli státní správy. Jednání se účastnily i zástupkyně místního Klubu seniorů. Závěr návštěvy patřil krátké prohlídce působivé radnice – obřadní síně a jejího zázemí. Zajímavé je, že toto zázemí před staletími sloužilo jako soudní síň.
Přítomní zavítali rovněž do podzemí jezuitského kostela –  katakomb.
Vlastní jednání Krajské rady seniorů Plzeňského kraje se konalo v prostorách Klubu seniorů, které na úvod oživilo vystoupení pěveckého souboru členek klubu. Jednání o možnostech založení Městské rady seniorů probíhalo s představitelkami Klubu seniorů, zejména s vedoucí paní Heřmánkovou. Klub seniorů je vysoce dominantní seniorskou organizací v Klatovech s členskou základnou zhruba 250 členek a členů. Muži tvoří v klubu asi 10% menšinu. Předmětem jednání byly široké aktivity klubu, včetně družebních akcí se seniory z Chamu a samozřejmě i aktivity dalších seniorských zájmových klubů v Klatovech. Jednání budou pokračovat v užším zastoupení.
Dále zazněly informace o návštěvě seniorů u prezidenta republiky a o konferenci Kvalita života seniorů v ČR. Následovalo samostatné jednání, které proběhlo v souladu s plánem práce.
Závěr návštěvy v Klatovech pak patřil nové nemocnici, kde nás uvítal ředitel ing. František Lešundák, který v mediační místnosti popsal impozantní nemocnici. Zajímavá byla informace o činnosti nemocničního duchovního, pozornost věnoval také LDN a zmínil rostoucí počet novorozenců. V diskusi zazněla problematika vyšších nákladů, objednacích lhůt na ortopedické operace, interního a plicního oddělení.