Slevu na dani za rok 2013 dostanou pracující důchodci zpětně! Jak o ni zažádat?

Pracující důchodci dostanou od státu peníze, o které loni přišli kvůli zrušené slevě na dani. Hlásit se o ně mohou tři roky. Včera – tedy 7.10. 2014 – o tom rozhodlo Ministerstvo financí. Zprávu, kterou v úterý večer zveřejnil zpravodajský portál iDnes.cz, ověřovala ve středu RS ČR, a to přímo na Ministerstvu financi ČR.

Skutečnost je jaková, že aktivní důchodci od začátku roku 2013 přišli o možnost snížit si daňovou povinnost až o 24 840 korun ročně. Navrácení této slevy bylo jednou z priorit RS ČR. Rada seniorů jednak  zorganizovala mezi seniory petici za navrácení slevy na dani a kontaktovala rovněž senátory, kteří se s žádostí obrátili na Ústavní soud. Ten 30. července jejich žádosti vyhověl (více zde). Tím bylo zajištěno, že pro rok 2014 mají pracující důchodci slevu na dani jistou. Osud peněz, které úřady seniorům upřely loni, byl však nejasný.

 

“Na základě právní analýzy nálezu Ústavního soudu I. ÚS 2340/2013, který mimo jiné uvádí, že je v rozporu s ústavně garantovanou ochranou základních práv a svobod osob aplikovat protiústavní zákon orgánem veřejné moci, dospěla finanční správa k závěru, že ustanovení znemožňující uplatnit základní slevu na dani z příjmů pro starobní důchodce nebude za rok 2013 aplikovat. Fyzické osoby dotčené touto skutečností, u kterých sleva na dani doposud nebyla zohledněna, mohou svůj nárok uplatnit,” odpovědělo MF ČR na přímý dotaz Rady seniorů.

Rozhodnutí ministerstva financí Rada seniorů přivítala. “Děkujeme tímto ministerstvu financí, že odstranilo velkou nespravedlnost a diskriminaci ekonomicky aktivních starobních důchodců způsobenou ministrem Kalouskem,” uvedl v této souvislosti předseda RS ČR Dr. Zdeněk Pernes.

Důchodci, kteří v roce 2013 o slevu na dani  přišli, mají nyní tři roky na to, aby se o své peníze přihlásili.  Jak postupovat? 

  1. V PŘÍPADĚ SENIORŮ ZAMĚSTNANCŮ: U zaměstnavatele, který provedl roční zúčtování za rok 2013 v případě, že zaměstnanec podepsal pro tento rok Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a slevu na dani si neúspěšně uplatnil a současně nepodal daňové přiznání.

  1. V PŘÍPADĚ SENIORŮ OSVČ: Podáním řádného daňového přiznání za zdaňovací období roku 2013 v případě, že jej poplatník doposud nepodal.

  1. V PŘÍPADĚ SENIORŮ OSVČ: Podáním dodatečného daňového přiznání v případě, že poplatník již podal za zdaňovací období roku 2013 řádné daňové přiznání.

  2. Poplatníkům, u kterých v současnosti probíhá daňové řízení, Finanční správa ČR uplatněnou základní slevu na dani při splnění ostatních zákonných podmínek zohlední.

Lhůta, ve které může poplatník výše uvedené učinit, je tři roky. Podat dodatečné daňové přiznání lze do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém poplatník zjistil, že daň má být nižší, než poslední známá daň, což je tedy do konce listopadu 2014.