Oslavy Mezinárodního dne seniorů ve Zlíně

Stejně jako v ostatních krajích ČR i ve Zlíně uspořádala Rada seniorů důstojné oslavy 1. října – Mezinárodního dne seniorů.  O akci byl mimořádný zájem a jak dokládají přiložené snímky, všichni přítomní se velmi dobře bavili a shodli se na tom, že se těší na další setkání a nemusí být vždy jen u příležitosti oslav svátu nejstarší generace.