Gerontologický den v Plzni

částečný pohled do sálu

částečný pohled do sálu

Dne 24.10.2014 se konal v malém sále Měšťanské besedy v Plzni již tradiční gerontologický den, který organizoval především Odbor sociálních služeb a Svaz důchodců za přispění Krajské rady seniorů. Odborné přednášky zajišťovali pracovníci Lékařské fakulty UK,  Fakultní nemocnice Plzeň a Západočeské univerzity.
Jednání zahájila za účasti asi 200 seniorů předsedkyně Svazu důchodců v Plzni Bohumila Šmolíková a vedoucí Odboru sociálních služeb Mgr. Alena Hynková. Po zahájení krátce pohovořil ředitel odboru sociálních služeb MPSV PhDr Radek Suda o koncepci ministerstva v oblastech týkajících se seniorské populace.
Za vedení města se účastnil radní pro oblast zdravotnictví a sociálních věcí Jiří Kuthan a za Krajskou radu seniorů její šéf Leoš Jochec.
V úvodní přednášce “Mezigenerační dům” se senátorka doc. MUDr Milada Emmerová, CSc  komplexně věnovala mezigeneračním problémům a možnostem jejich řešení, včetně odkazům na příklady v zahraničí. Další odborníci se věnovali problémům seniorů v plné šíři, vč. např. poúrazových stavů.