Setkání u příležitosti Mezinárodní dne seniorů v Liberci

Vyhlídka na Liberec a okolí ze střechy budovy

Vyhlídka na Liberec a okolí ze střechy budovy

V pátek 26. září 2014 se uskutečnilo u příležitosti Mezinárodního dne seniorů setkání členů seniorských organizací, sdružených v Krajské radě seniorů, ale také zástupců Komunitního plánování a pracovníků odboru sociálních věcí Krajského úřadu v multimediálním sále Krajského úřadu v Liberci.

Akci zaštítil Mgr. Petr Tulpa, člen rady kraje pro resort sociálních věcí, který ve svém úvodním projevu zdůraznil, že se tato akce koná poprvé a je jen na účastnících, jakou podobu dostane setkání v letech příštích. Návrh, že se setkání budou konat pokaždé v jiném místě a s modifikovaným programem, se setkal s pozitivní odezvou.

Akci pořádal Kraj ve spolupráci s Krajskou radou seniorů, velmi aktivně se na ní podílela jedna z největších organizací Rady seniorů, a to svaz důchodců. Šéfka Krajské RS Libereckého kraje Mirka Palečková přiblížila přítomným činnost RS ČR, její místopředsedkyně a Bedřiška Klíchová, která je navíc šéfkou Krajské rady svazu důchodců zase pohovořila o této organizaci.

V další části akce proběhl seminář na téma „Práce s rodinou seniora“ a přednášející MUDr. Jiří Ježek zaujal přítomné natolik, že diskuse přesáhla uvedené téma.

Závěr patřil opět Mgr. Tulpovi, který všechny účastníky pozval nejprve na výstavku fotografií v 10. podlaží objektu Krajského úřadu a poté na vyhlídkový ochoz na střeše. Škoda jen, že nevlídné počasí neumožnilo překrásné výhledy na Jizerské a Lužické hory.