Informace o bydlení v ČR, která se týká také seniorů, k prosinci 2013

Materiál v níže uvedeném dokumentu byl zpracován na základě plánu činnosti Jihočeské krajské rady seniorů ČR v Českých Budějovicích v roce 2013. Tento materiál byl projednaný na jednání JČ KRS dne 17.12.2013 s doporučením předat jej dál Radě seniorů ČR v Praze, některým členům Parlamentu ČR a odborníkům zabývajícím se bytovou politikou.

 Informace o bydlení seniorů