Zasedal nejvyšší orgán Rady seniorů ČR

Druhé pracovní zasedání kolegia RS ČR zasedalo 16. října. Kromě tvorby vnitřních právních předpisů projednávalo zejména stav zavádění slevových SENIOR PASů a také podíl Rady na volbách zastupitelských sborů České republiky a Evropského pralamentu. Kolegium přijalo Prohlášení k předčasným volbám do Poslanecké sněmovny 2013. Jeho plné znění najdete v příloze.

Prohlášení RS ČR k volbám 2013