MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

zaplněný sál

zaplněný sál

U příležitosti svátku seniorů pozval primátor města Juraj Thoma do Kulturního domu Slavie seniory z více než čtyřiceti seniorských organizací a organizací, které se seniory pracují. Primátor i jeho náměstek Petr Podhola ve svých vystoupeních ocenili aktivity seniorů směřující k prožití aktivního stáří a popřáli seniorům do jejich další činnosti mnoho sil a pevné zdraví.

Na zabezpečení další části setkání se podílel Seniorský senát města České Budějovice. Nejprve jeho předseda a člen Krajské rady seniorů Jan Kolář seznámil přítomné s posláním senátu a s úkoly, kterými se senát od svého ustavení v dubnu 2012 zabýval. Následně v krátkých vystoupeních o poslání svých organizací hovořily členky senátu Jana Petříková za Městskou organizaci Svazu důchodců, Zorka Šílená za Městskou charitu a Libuše Oulehlová za Sdružení ochrany spotřebitelů. Vystoupení za Akademii třetího věku se zhostil František Batysta. V závěru této části vystoupil opět předseda senátu, který seznámil přítomné s posláním Krajské rady seniorů a se zabezpečováním aktuálního úkolu, kterým je uplatnění slevových karet Senior Pas také v Jihočeském kraji.

Vystoupení jednotlivých řečníků byla proložena zpěvem s hudebním doprovodem, o které se postarala dvojice skupiny Bud Band. Ta zajišťovala dobrou náladu až do samého závěru setkání. Jeho odpočinkovým vrcholem se stalo vystoupení zábavné taneční skupiny Českého svazu žen, Velký spolek perfektních holek z Bavorovic. Celý program profesionálně a s vtipem moderovala Mirka Nezvalová z Jihočeského rozhlasu. U příležitosti Mezinárodního dne seniorů se nepochybně jednalo o akci zdařilou, při které se během středečního odpoledne 9. října příjemně pobavilo všech 150 účastníků.