Výjezdní zasedání RS ČR PK v Domažlicích

členové RS ČR PK před radnicí

členové RS ČR PK před radnicí

 

 

V souladu s plánem práce proběhlo dne 24.09.2013 zasedání v Domažlicích, jehož cílem bylo podrobně se seznámit se situací a možnostmi i podmínkami pro založení městské RS.

Podmínky pro jednání velmi dobře připravila členka RS ČR PK, předsedkyně Klubu seniorů Sokol Domažlice paní Kaucká. Po návštěvě klubovny Klubu seniorů, proběhlo jednání se starostou města ing. Miroslavem Machem, který přislíbil podporu organizacím, které mají zájem založit městskou RS.

Jednání pokračovalo v prostorech galerie města, kterého se účastnili zástupci dalších seniorských organizací. Jedním z bodů jednání byla i problematika Senior Pasů a zájemcům byly předány formuláře žádostí o registraci.

Na závěr jednání předvedly členky Klubu seniorů Sokol Domažlice krátkou ukázku ze svého vystoupení.