Slovo předsedy Rady seniorů

dr. Zdeněk Pernes

dr. Zdeněk Pernes

 

Vážení přátelé,
komunální a senátní volby 2014 skončily, je čas hodnocení.
1. Děkuji všem seniorkám a seniorům, kteří k volbám přišli a svoji občanskou povinnost splnili.
2. Blahopřeji panu Aloisovi Malému, který kandidoval za celou Radu seniorů ČR do zastupitelstva statutárního města Most a byl zvolen.
3. Blahopřeji Ing. Daliborovi Kališovi, který kandidoval za členskou organizaci Rady, a to za Svaz důchodců ČR do zastupitelstva statutárního města Frýdek – Místek a byl zvolen. Věřím, že oba pánové budou ve významných funkcích prosazovat realizaci seniorských témat a také usnesení 2. sjezdu a Kolegia Rady seniorů ČR.

Dne 30. září 2014 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna valorizace důchodů 2015. “Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2015 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2014 tak, že:
a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 60 Kč měsíčně,
b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,6 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

Co to znamená?
Vzhledem k tomu, že v rozhodném období pro výpočet valorizace 2015, tj. srpen 2014/2013 index spotřebitelských cen ČSÚ meziročně vzrostl o 0,6 % a průměrná mzda v roce 2013 nevzrostla vůbec, tak je valorizace trojnásobně vyšší oproti nastavené právní úpravě. Jde o obrovský úspěch Rady seniorů ČR. Vládě premiéra Sobotky děkujeme, ale naše požadavky byly u průměrné penze o 82 Kč vyšší.

Osobní výpočet valorizace:
Od svého současného důchodu odečtěte základní výměru (2 340 Kč), výsledek vynásobte číslicí 1,016 a k výsledku přičtěte valorizovanou základní výměru (2 400 Kč). Výsledek je osobní navýšení důchodu 2015.

Vážené seniorky, Vážení senioři,

dne 2.října se uskutečnila pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny mezinárodní konference o kvalitě života českých seniorů. Konference měla vysokou odbornou a společenskou hodnotu, doporučuji prostudovat a pracovat s jejími dokumenty. Zobecněná data nejsou běžně dostupná, prosím využijte je. Viz “Archiv” na www.rscr.cz. Ve zbývajících měsících se bude v Odborné komisi pro důchodovou reformu rozhodovat o novém mechanismu valorizace penzí. Jde o zásadní institut, který významným způsobem rozhoduje o finančním příjmu každého z nás. Ubezpečuji Vás, že v rámci svých možností učiním vše pro to, aby valorizace byla spravedlivá a dokonalá. Sledujte www.rscr.cz.

Přeji všem pevné, zdraví, spokojenost a štěstí.

Váš Zdeněk Pernes – předseda Rady seniorů ČR