Rada seniorů ČR k tvorbě cenových map nájemného

Od 1. ledna 2014 má vstoupit v platnost nový Občanský zákoník, který v § 2249 odstavci 2 předpokládá vydání právního předpisu pro “stanovení podrobnosti a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě”. Finanční dostupnost nájemného bydlení je jednou z priorit Rady seniorů ČR, proto jsme uvítali možnost připomínkovat materiál Ministerstva pro místní rozvoj ČR  s názvem Hodnocení dopadů k Návrhu nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. Materiál variantně naznačuje obsah budoucího právního předpisu, Rada seniorů k němu zaujala své stanovisko a zároveň zaslala několik svých návrhů. Dopis, který RS ČR zaslala ing. Miroslavu Kalousovi, náměstkovi MMR, najdete v příloze.

Stanovisko k cenovým mapám nájemného