PROHLÁŠENÍ KRAJSKÉ RADY SENIORŮ K MIMOŘÁDNÝM VOLBÁM DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Již zanedlouho se uskuteční mimořádné volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V rámci celé České republiky se o zastoupení ve sněmovně bude ucházet 24 politických stran a uskupení, v našem Jihočeském kraji se zaregistrovalo 18 subjektů. Oproti minulým volbám v roce 2O10 usiluje o přízeň voličů na celostátní úrovni o tři subjekty méně, v kraji o jeden více. Je to na poměry naší malé země počet nebývalý a není jisté, zda-li nutný.

Nebývalá je též záplava slibů, která sama o sobě vyjadřuje a je přiznáním toho, co vše je třeba v naší zemi napravit. Je to ovšem vůbec možné? Vždyť samotné kandidující subjekty se vzájemně obviňují z nereálnosti slibů svých protivníků. Zřejmě se v tomto případě nejedná o šíření poplašné zprávy. Jsme totiž v situaci, kdy se národní bohatství rozplynulo v rukou multimilionářů a v daňových rájích. Kdy zadluženost státu se přibližuje astronomické výši půldruhého bilionu korun, zadluženost domácností i obcí se shodně pohybuje na hranici jednoho bilionu korun. Kdy kolem 550 tisíc registrovaných a dalších kolem 150 tisíc neevidovaných nezaměstnaných nemůže vytvářet hodnoty, protože pro ně není práce, stejně jako pro 30 tisíc bezdomovců. Kdy s týmiž sliby, posléze nenaplněnými, se vstupovalo i do předchozích volebních kampaní.

Lidé mají v tomto směru nedobré zkušenosti. Velká část obyvatel proto dlouhodobě rezignuje na možnost své společenské angažovanosti, kterou je i účast ve volbách. Rezignace je ovšem tím, co viníkům tohoto stavu vyhovuje, ale čím sami sobě můžeme jen uškodit. I když je naše země skutečně v situaci, že momentálně vše co bylo pokaženo nelze rychle napravit, je třeba se voleb zúčastnit. Dejme hlas takovým politickým stranám a uskupením a takovým jednotlivcům, u kterých na základě předchozích zkušeností můžeme s důvěrou předpokládat, že alespoň bude nastoupena cesta k nápravě toho, co je třeba změnit.

Krajská rada seniorů je součástí občanského sdružení Rada seniorů České republiky, které je sdružením nestranickým a politicky nezávislým. V našich řadách jsou sdruženy organizace, jejichž členy jsou lidé různé názorové orientace, politického přesvědčení i náboženského vyznání. Sjednocuje je však zájem na tom, aby život seniorů probíhal důstojně. Různorodost své členské základny plně respektujeme. Proto nikomu neukládáme a ani nikoho nevyzýváme k tomu, koho volit a už vůbec ne k tomu, koho nenávidět, jak jsme svědky u některých angažovaných subjektů. V našich řadách sdružení senioři mají vlastní životní zkušenosti a mají svobodnou možnost se ve volbách vyjádřit podle svého svědomí a přesvědčení.

Byli bychom ovšem špatnými zástupci seniorů, pokud se alespoň nevyjádříme k tomu, jak se v předvolebních slibech orientovat a podle čeho se ve volbách rozhodovat. Aniž bychom adresností zavdávali možnost kritických připomínek k tomu, že někoho znevýhodňuje me a jiného upřednostňujeme, je náš názor takovýto:

  • U všech politických subjektů si všímejme toho, jaké konkrétní kroky chtějí v jednotlivých oblastech podnikat, zda-li nejsou jejich prohlášení pouze vyjádřením opakovaných frází a hesel bez obsahu. Stejně tak je důležité umět posoudit reálnost daných slibů, jsou-li známy cesty jejich naplnění.
  • U politických subjektů, které byly zastoupeny v předchozí poslanecké sněmovně si všímejme toho, jak přistupovaly ke svým předchozím slibům. Zda-li je naplňovaly nebo od nich odstoupily, zda-li pro naplnění vlastních slibů hledaly v poslanecké sněmovně spojence nebo spolupráci odmítaly.
  • U politických subjektů, které se snaží po několikaletém zasloužilém odpočinku znovu vstoupit do poslanecké sněmovny si připomeňme, jak se chovaly, když byly ve sněmovně zastoupeny. S kým se spojovaly, co prosazovaly, co pro lidi udělaly a především, proč již dříve ztratily jejich důvěru.
  • U nově vzniklých nebo v předchozích volbách neúspěšných politických subjektů si všímejme toho, koho objektivně reprezentují, kdo jsou jejich představitelé a jakými lidmi se začínají obklopovat. Zda-li nejsou sdružením v jiných stranách neuplatněných přeběhlíků a zdali jejich politický projekt může být zárukou potřebných změn.
  • Sledujme, jak se politické subjekty vymezují vůči ostatním soupeřícím stranám. Že po volbách vznikají koalice na základě podobnosti volebních programů, je zcela přirozené. To ale nemůže vylučovat společný postup vládnoucích i opozičních stran ve věcech, které shodně byly jimi slibovány. Pokud jsou strany, které ještě dříve než zasednou do poslaneckých lavic dopředu prohlašují, s kým nebudou vůbec jednat, pak své sliby nemíní vážně a je jim lhostejné, získají-li pro ně potřebnou podporu. Takové strany jenom šíří nenávist a prohlubují celkový úpadek společnosti.
  • Nezapomínejme na to, že naše vlast si ve své historii vysloužila ve světě uznání pro svou mírumilovnou politiku. Tato oblast bývá při volbách opomíjena a zastíněna orientací na naše vnitřní problémy. Život v míru a přátelství s ostatními národy je však stejně důležitou hodnotou, kterou je třeba dopřát všem národům. Proto podporujme ty subjekty, které proklamují vyváženou zahraniční politiku, a které nás vazalsky nezavlečou do válečných dobrodružstvích v žádné části světa.
  • U všech kandidujících subjektů pozorně sledujme jejich vztah k seniorské populaci. Na seniory bývá často pohlíženo především z pohledu problémů, kdy se pomoc okolí stává pro seniory již nevyhnutelnou. Nejsou ojedinělé případy, kdy je společnost zastrašována rostoucím podílem seniorů na populaci a zdá se, že někomu vadí samotná existence seniorů. To přispívá k tomu, že senioři bývají v pokleslé propagandě považováni jenom za zátěž společnosti. Senioři si však nárok na prožití celého svého stáří v přátelském společenském prostředí postivě odpracovali vytvořením značných materiálních a duchovních hodnot. Proto senioři nechtějí žádné milodary. Ctějí pouze to, co si zaslouží.

Uvědomělý senior nezemře včas, jak v poslanecké sněmovně podstrčil na útržku papíru představitel jedné bývalé vládní strany řečníkovi za jednu stranu opoziční. Uvědomělý senior jde k volbám a svým hlasem přebírá svůj díl odpovědnosti za další život v naší zemi.