Jednání s ministrem Ing. Františkem Koníčkem

ing. František Koníček
V úterý dne 10. září se uskutečnilo jednání předsedy Rady seniorů ČR s ministrem práce a sociálních věcí Ing.Františkem Koníčkem. Pan ministr byl osloven nejen aktuálními problémy seniorské populace, ale též s návrhy jejich řešení již současnou vládou. V gesci ministerstva práce a sociálních věcí je nastavení dostatečného příspěvku na bydlení pro seniory žijící v Hlavním městě Praze, Brně a v dalších statutárních městech a také ochrana před zánikem bezplatných poraden Rady seniorů ČR v Praze a Brně. V gesci ministerstva financí je pak obnova zrušené slevy na dani pracujícím důchodcům již od roku 2014. Pan ministr je člověk kvalifikovaný a odpovědný,  byl dohodnut konkrétní postup na úrovni ministerstva a také pomoc ve vztahu ministrovi financí a k hejtmanovi Jihomoravského kraje. Panu ministrovi za jeho vstřícnost děkujeme.