Stanovisko RSČR k valorizaci penzí 2013

Dne 17. října 2012 vydalo kolegium RSČR své stanovisko k valorizaci penzí v roce 2013. Jeho plné znění najdete v příloze.

STANOVISKO k valorizaci penzí 2013