Strom přátelství – Regensburg 2012

Zasazení stromu přátelství v Městském parku v Regensburgu, partnerském městě Plzně, navazovalo na společnou akci v roce 2011, kdy byla zasazena v Borském parku v Plzni lípa.

Oficiálním partnerem byla Rada seniorů Plzeňského kraje a příprava celé akce proběhla ve spolupráci a za přispění hejtmanství Plzeňského kraje, města Plzně, Městského obvodu Plzeň 3 i Plzeňského Prazdroje.

Příprava byla projednávána a koordinována s předsedou seniorské organizace Regensburgu p. J. Mösem.

Kromě dominantní účasti zástupců seniorských organizací se zasazení stromu přátelství účastnili představitelé města Plzně – náměstkyně primátora p. Eva Herinková, člen Rady města Plzně p. Jiří Kuthan a za ÚMO Plzeň 3 p. Stanislav Tyšer.

Po neoficiálním přivítání v Regensburgu byla předána standarta města Plzně, aby se přiřadila k již vlající standartě hostitelského města.

Součástí oboustranných osobních kontaktů za doprovodu dechovek obou stran byly i ochutnávky občerstvení, které připravily obě zúčastněné strany.

Setkání moderoval předseda seniorské organizace města Regensburg p. J.Mös. Oficiální část zahájil krátkým projevem primátor p. H. Schaidinger, za českou stranu krátce pohovořili náměstkyně primátora Eva Herinková, člen Rady města pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Jiří Kuthan a za Radu seniorů PK Karel Knap. Součástí oficiální části bylo samozřejmě zasazení letního dubu.

Po ukončení programu následovala prohlídka města s průvodkyní, případně individuální. Setkání se zástupci partnerského města bylo zakončeno společnou večeří v restauraci pivovaru Thurn und Taxis.

Závěrem byla české straně předána standarta města Regensburg, která nyní zdobí zasedací místnost našeho sídla v Tomanově ulici v Plzni.