Legislativní návrhy k sociální reformě

 

Doplňující návrhy senátorky Boženy Sekaninové k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony – senátní tisk 193. Návrhy, které paní senátorka pořednesla, byly připraveny Radou seniorů ČR.

Legislativní návrhy k sociální reformě – Senát