Stanovisko RSČR k sociální reformě

Poslední březnový den odeslalo vedení RSČR dopis ministru práce a sociálních věcí Jaromíru Drábkovi. Dopis obsahoval zásadní připomínky a zásadní návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, k návrhu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných sociálních dávek a k návrhu zákona, kterým se mění zákon č.359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
stanovisko_socialni_reforma