Stanovisko RSČR k “malé” penzijní reformě

 

Dne 3. ledna 2011 odeslalo vedení RSČR dopis ministru práce a sociálních věcí Jaromíru Drábkovi.  Jeho tématem byly zásadní připomínky a zásadní návrhy k návrhům novel zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákona č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákona č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení .

 

stanovisko_mala_penzijni_reforma