Stanovisko Rady seniorů ČR k novele zákona o úřadech práce

Dne 25. října 2010 zaslala RSČR k rukám ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka dopis, který obsahoval zásadní připomínky a zásadní návrhy k návrhu zákona o Úřadu práce a změně souvisejících zákonů
pripominky_zakon_o_uradech_prace