Stanovisko RSČR k mimořádné valorizaci penzí 2008

 

 

Dne 16. května 2008 odeslalo vedení RSČR dopis místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí ČR Petru Nečasovi. Jeho náplní byla stanoviska a připomínky Rady seniorů České republiky k návrhu nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů v roce 2008 a k návrhu nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008.

 

mimořádná valorizace 2008