Stanovisko RSČR k důchodové reformě

 

S T A N O V I S K O
Rady seniorů ČR k důchodové reformě, jak jej RSČR publikovala a zaslala MPSV v roce 2006

 

stanovisko_duchodová_reforma