Dokumenty RS ČR

Členství v Radě seniorů ČR je dobrovolné. Členem se může stát každá fyzická osoba v seniorském věku, občanské sdružení seniorů, instituce seniorů (rada seniorů města nebo obce, výbor obyvatel v domově nebo v penzionu pro duchodce) a klub senioru, který se chce na činnosti RS ČR podílet.
Za občanské sdružení seniorů se pro účely těchto stanov považuje občanské sdružení, ve kterém nadpoloviční většinu členů tvoří senioři.
Za Radu seniorů města nebo obce se považuje orgán zřízený městskou nebo obecní samosprávou pro seniory.
Za klub seniorů se pro tyto účely považuje klub důchodců obecní samosprávy, klub důchodců při domu s pečovatelskou službou, klub důchodců při kulturní instituci nebo klub důchodců při charitativní organizaci.

Přihlášená organizace, instituce nebo klub se stává členem RS ČR na základě písemné přihlášky a po schválení kolegiem RS ČR.
Vyplněné přihlášky s požadovanými údaji zašlete na adresu: RSČR, nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3

 

PŘIHLÁŠKY:
Přihláška – individuální členství
Přihláška – Klub seniorů
Přihláška – organizace důchodců
Přihláška – penziony a domovy důchodců
Přihláška – Rada seniorů měst a obcí

 

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY RS ČR
Stanovy schválené 3. sjezdem RS ČR
Usnesení 3. sjezdu RS ČR z.s.s.
PROGRAMOVÉ ZAMĚŘENÍ A ÚKOLY RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2017 AŽ 2021 

PROGRAMOVÉ ZAMĚŘENÍ A ÚKOLY RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2013 AŽ 2017
PROGRAMOVÉ PRIORITY A DALŠÍ ÚKOLY RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2009 AŽ 2013
Organizační řád

 

DALŠÍ DOKUMENTY RS ČR
dokument o zabezpečování krajských konferencí krajských rad seniorů - organizační zabezpečení krajských konferencí­ KRS -str.1, Organizační zabezpečení krajských konferencí­ KRS-str.2
Jak sestavit cestovní příkaz
HOSPODÁŘSKÁ SMĚRNICE 2014
Vnitřní předpisy – CESTOVNÉ 2014
Vnitřní předpis upravující výdaje na činnost orgánů a vedoucích funkcionářů Rady seniorů ČR