Dokumenty RS ČR

Členství v Radě seniorů ČR je dobrovolné. Členem se může stát každá fyzická osoba, seniorská nebo proseniorská organizace, klub či instituce.
Za seniorskou nebo proseniorskou organizaci a klub se považuje pro účely těchto stanov subjekt, ve kterém tvoří nadpoloviční většinu členů senioři.
Za Radu seniorů města nebo obce se považuje orgán zřízený městskou nebo obecní samosprávou pro seniory.
Za klub seniorů se pro tyto účely považuje klub důchodců obecní samosprávy, klub důchodců při domu s pečovatelskou službou, klub důchodců při kulturní instituci nebo klub důchodců při charitativní organizaci.

Přihlášená organizace, instituce nebo klub se stává členem RS ČR na základě písemné přihlášky. U celostátních organizací schvaluje písemnou přihlášku Kolegium RS ČR, u organizací s krajskou působností, městských a místních Rad seniorů, klubů a individuálních členů schvaluje přihlášku krajská Rada seniorů.
Vyplněné přihlášky s požadovanými údaji zašlete na adresu: RS ČR, nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3

 

PŘIHLÁŠKY:
Přihláška – individuální členství
Členská přihláška pro klub seniorů
Členská přihláška pro spolek
Členská přihláška pro Rady seniorů města
Přihláška – proseniorské organizace

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ - JEDNOTLIVEC

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY RS ČR
Stanovy RS ČR
Usnesení 4. sjezdu RS ČR
PROGRAM RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2021-2025
Zpráva předsedy RS ČR přednesená na 4. sjezdu

PROGRAMOVÉ ZAMĚŘENÍ A ÚKOLY RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2017 AŽ 2021
PROGRAMOVÉ ZAMĚŘENÍ A ÚKOLY RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2013 AŽ 2017
PROGRAMOVÉ PRIORITY A DALŠÍ ÚKOLY RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2009 AŽ 2013

 

DALŠÍ DOKUMENTY RS ČR

ORGANIZAČNÍ ŘÁD
Pravidla pro vznik a činnost městských a obecních Rad seniorů