Spolek seniorů Lišovska

Spolek seniorů Lišovska se pomalu, ale jistě rozrůstá. V současné době má už 168 členů a zájem o vstup mají ještě i další.

Ptáte se proč?

Odpověď je až směšně jednoduchá. Vedení spolku se totiž velmi dobře stará o zábavu, poučení a relax svých členů.  Každý měsíc se koná nějaká akce, a bývá o ni zpravidla velký zájem. Jsou to, jen tak namátkou, besedy s místními cestovateli, divadelní představení přímo v místním kulturním domě i v jiných divadlech, koupání v lázních Gmünd hned za hranicemi s Rakouskem a hlavně oblíbené jsou výlety. Jsou vždy pečlivě připravené včetně zajištění obědů a pohodlné dopravy. Letos jsme navštívili  park v Průhonicích, Kvildu na Šumavě, Sněmovnu v Praze, perlu jižních Čech – zámek Hluboká nad Vltavou … a minulý týden to byla Telč. Pro obrovský zájem jely výjimečně hned dva plné autobusy. Všichni byli spokojeni. Procházka parkem nebyla dlouhá.  Na zámku čekal příjemný a znalý průvodce, který poutavě vyprávěl o jeho majitelích i historii. Zámek je velmi hezký, náměstí okouzlující. Domy mají krásná podloubí a vysoké štíty. Právem je Vnitřní Město vedeno jako městská památková rezervace, je i na seznamu památek organizace UNESCO.

Za Spolek seniorů Lišovska Milada Steffalová