Stanovisko RS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Rada seniorů dostala možnost seznámit se a připomínkovat návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Rada seniorů kvituje, že řeší dlouholetý palčivý problém sociálně-zdravotního pomezí, kde se v praxi neustále naráželo na překážky.

Kompletní stanovisko najdete Stanovisko RS ČR