Zlaté ruce a velká srdce

Krajská rada Olomouckého kraje vyhlašuje první ročník sbírky reprezentativních výrobků ručních prací našich seniorů za účelem prodejní výstavky. O co jde? Zúčastnit se mohou jednotlivci i spolky. Zhotovit můžete pletené ,háčkované, šité, drhané,vyšívané, paličkované dárky, malované obrazy, výrobky z vosku,mýdla, keramiky,dřeva apod. fantazii se meze nekladou. Darované výrobky budou vystavené k prodeji a vydražené 5. září na akci Babička roku 2023 a výtěžek věnován nadaci Malý Noe, která se stará o děti v dětských domovech a se kterou má KRS Olomouckého kraje podepsanou Dohodu o spolupráci na podporu mezigeneračních vztahů. Více informací,přihlašovací formuláře najdete na www.krsol.cz. Sběr dárků bude od 20.-31.8.2023.Každý darovaný výrobek získá křestní list a bude zaregistrován. Věříme, že tento nápad osloví širokou seniorskou populaci, protože v našem kraji spoustu zlatých rukou babiček a dědečků s velkým srdcem, které nás inspirovaly ke spuštění tohoto skvělého projektu