Třeboňští senioři vykročili do nového roku

Členové spolku Třeboňští senioři se v lednu sešli v Kongresovém a kulturním centru Roháč.  Nejprve zhodnotili svoji činnost v uplynulém roce a poté i pilotním program nazvaný „ Senioři”. V tomto programu se město Třeboň zavázalo dostat po dvou smutných covidových létech seniory opět do víru dění a aktivit. Bylo konstatováno, že záměr se podařilo naplnit. Spolek zaznamenal i příliv nových členů. Jejich počet dosáhl 120 a Třeboňští senioři jsou nejpočetnějším spolkem ve městě.

Seniory potěšila i skutečnost, že na jejich setkání zavítal i starosta města, pan Jan Váňa, oba místostarostové a předsedkyně Krajské rady seniorů Jihočeského kraje, paní Alena Nohavová.

Marta Weberová, předsedkyně