Ani měsíc leden neznamenal, že za kamna vlezem

Senioři ČR, místní organizace v Mikulově uskutečnili dne 1.ledna 2023 výstup křížovou cestou s kapličkami na vrchol Svatého kopečku s poutním kostelem sv. Šebestiána a starobylou zvonicí.  A symbolicky tak uvítali společně nastupující nový rok. Tato tradice započala již před osmi lety, kdy se akce zúčastnilo prvních 8 odvážlivců.  Postupně se přidávají další zájemci a letos to bylo již 45 účastníků. Výstup se koná každoročně za každého počasí. Letos bylo mimořádně slunečno s krásnými výhledy na samotné město Mikulov i do blízkého Rakouska. Připomněli jsme si, že žijeme v krásném koutě naší země, na jehož rozvoji se v minulosti významně podílely dva významné šlechtické rody – rod Liechtensteinů a rod Dietrichsteinů.

Akce byla zakončena hrníčkem svařeného vína a jak je u nás na Moravě zvykem – několika veselými písničkami.

Mimo cestopisných přednášek a „dílniček“ plánujeme na měsíc únor návštěvu Hvězdárny a planetária v Brně, o které budeme rádi čtenáře informovat.

Květa Budínová