Zájezd na Kuks

Ve středu 21. září 2022 navštívili liberečtí senioři z několika členských organizací Krajské rady seniorů Libereckého kraje barokní perlu východních Čech – hospitál Kuks. Z celého objektu byla nejvíce obdivována lékárna, stejně jako sochy ctností a neřestí Matyáše Brauna. Procházku bylinkovou zahrádkou sice provázel déšť, ale účastníci se již těšili na prohlídku historického náměstí v Jičíně při návratu zpět do Liberce.

Miroslava Palečková