Zájezd do krajiny břidlice

Autobusem se letos vydali členové Klubu důchodců Dobratice k prohlídce krajiny břidlice na Vítkovsku a Budišovsku. První zastávkou byla Raabova štola v obci Zálužné u Vítkova.  Téměř třicítka seniorů musela postupně zvládnout úzké prostory v podzemí za odborného dohledu a výkladu průvodce. Po obědě čekala výpravu návštěva Muzea břidlice v Budišově nad Budišovkou. Tam mohli lépe vidět, jak se břidlice dobývala. Geologicko-hornická expozice zahrnuje základní přehled hornin a minerálů v této oblasti. Pochopitelně nechyběly další vystavené exponáty předmětů, které sloužily při dobývání břidlicových ložisek. Velice pěkná je například venkovní expozice s netopýří štolou, či haldami břidlic porostlé květenou. V zahradě taky najdete kaligrafickou dílnu, což je malování štětcem a vodou na břidlicové desky. Poslední zastávkou bylo Spálovské poutní místo Panny Marie ve Skále v malebném údolí řeky Odry.

Karel Moškoř