V Lounech opět udělovali Granátové srdce

Na sto seniorů oslavilo svůj svátek v Lounech na akci, kterou již tradičně připravil spolek Pomoci bližnímu svému. Mezi nimi nechyběla ani delegace z německého Zschopau, s nímž mají lounští dlouholeté dobré vztahy. Ostatně, letos oslavili dvacet let této spolupráce.

Ale zpět k oslavám, Na nich nemohly chybět děti ze speciální mateřské školy, které potěšily svým kulturním pásmem, které s nimi připravila paní ředitelka Zdeňka Neugertová. Po dětech ovládla pódium skupina Senior Melody pod vedením Evy Maťátko. Hlavním bodem pak bylo tradiční předávání ocenění, a to granátových srdcí. Záštitu nad jejich předáváním letos převzal senátor Trešla.  Letos jej získala Kamila Blahoutová z domova seniorů U pramene, Mgr. Jan Čermák, bývalý místostarosta, spoluzakladatel lounského granátového srdce, Mgr. Vladimír Honc, místostarosta za nezištnou a obětavou práci pro seniory, Olga Chaloupková, za celoživotní práci aktivizace průřezem generací – turistik, Marie Machačová za dloíuholetou práci v klubu a při memoriálech Karla Raise a dalších akcí a Zdena Patráková za nezištnou pomoc při akcích klubu Zelený čtvrtek, advent a pomoc sociálně slabým. Poté zahrála k tanci i dobré náladě seniorská skupina Framl.