Oslava Mezinárodního dne seniorů v Kladně

V sobotu 1. října 2022 si kladenští legionáři připomněli Mezinárodní den seniorů. V Domě kultury Kladno byl pro seniory připraven koncert, který začínal ve 14:00. Vystoupili známí zpěváci Stanislav Hložek, Jitka Zelenková a Milan Drobný. Pořad uváděli moderátoři Marie Retková a Zdeněk Vrba. Příjemné zpestření si připravil imitátor Petr Martiňák. Kladenští senioři si mohli zavzpomínat na známé písničky a také si společně zazpívat. O dobré náladě svědčil i zaplněný parket zejména tanečnic, ale i tanečníků. Tančili také naši členové Jan Malý s Jarkou Barešovou a moc jim to slušelo. Poděkování patří kladenskému Magistrátu za vstupenky a pohodové odpoledne, které si senioři rozhodně zasloužili.

Valné shromáždění OSN hlasovalo o zřízení 1. října jako Mezinárodního dne seniorů, jak je uvedeno v Usnesení Organizace spojených národů 45/106 z 14. prosince 1990. Svátek se poprvé konal 1. října 1991. Svátek se slaví zvyšováním povědomí o problémech, které mají vliv na seniory, jako je stárnutí a zneužívání seniorů. Je to také den, kdy si lidé váží přínosů, které senioři pro společnost dělají.