Pečující osoba roku 2022 je z Loun

Miroslav Kohout, který je členem organizace Rady seniorů ČR Klub pomoci bližnímu z Loun získal ocenění MPSV  Pečující osoba roku 2022. Ve svém věku necelých 83 se stará o volnočasové aktivity a doprovází svého kamaráda k lékařům  a kde je třeba autem i na vozíku. Je to i pomocník v našem klubu.  Jsem ráda, že jsem mohla být jako navrhovatelka u toho.

Vilemína Svobodová