Letní toulky kladenských diabetiků

Každou středu vyrážejí kladenští diabetici na edukační vycházky. Tentokrát vedla jejich cesta kolem zrekonstruovaného Kladenského pivovaru.

Na nádvoří jsme si chtěli přiblížit, poněkud opomenutou, významnou osobnost města Kladna – sládka Otakara Zachara. Ten převzal nájem benediktinského pivovaru po svém otci 1898 a vedl ho velice úspěšně až do roku 1921, kdy zemřel /*1870/. Byl to vzdělaný člověk v oboru pivovarnictví a sladovnictví, s titulem inženýra. Zabýval se chemií a také alchymií. V období nouze za 1.světové války dokonce vynalezl pivo v prášku. Napsal řadu odborných článků, knih a založil časopis Sládek. Byl mecenášem umění. Dlouholeté přátelství ho pojilo s Mikolášem Alšem, který ilustroval jeho díla a vytvořil i pivovarský znak na štítě nad vjezdem do pivovaru. Ten je nyní kulturní památkou.

Náš výklad sledoval z okna současný majitel pivovaru pan Tesárek. Přišel pak mezi nás, nevyhnal nás, ale dokonce pozval na výstavu o O. Zacharovi, kterou nechal instalovat na chodbách ředitelské budovy. Tam nám pak vyprávěl o současném chodu pivovaru a pozval na akce, které pivovar připravuje.

Všichni účastníci byli nadšeni.

Foto, J.Kůstka, text E.Vlčková